Choď na obsah Choď na menu
 


SPRÁVA O ČINNOSTI ZO ZA R. 2016

11. 7. 2017

SPRÁVA O ČINNOSTI ZO SZCH ZA R.2016

Vážení priatelia chovatelia, stretávame sa už po 44. krát na Výročnej členskej schôdzi ZO SZCH Dlhé Klčovo. Práve teraz v roku 2017 si pripomíname 45.výročie založenia našej ZO. Tak ako po minulé roky aj teraz sme sa zišli, aby sme zhodnotili svoju činnosť za posledné obdobie. Aj keď podmienky na našu činnosť sa z roka na rok zhoršujú, napriek tomu dosahujeme aj naďalej výborné až vynikajúce chovateľské výsledky. Tak to bolo aj v poslednom roku 2016. Naša ZO SZCH Dlhé Klčovo má v súčasnosti 14 členov, ktorí sa zaoberajú chovom králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva. Aj keď počtom členov patríme v priemere k stredne veľkým organizáciám, avšak dosiahnutými výsledkami sme aj v roku 2016 boli jednoznačne najúspešnejšou organizáciou v rámci okresu Vranov nad Topľou. Obrazne povedané, že už nehráme iba okresnú, alebo krajskú ligu ale hráme aj Európsku ligu majstrov, aj keď oproti ostatným organizáciám nemáme vytvorené zo strany obce adekvátne podmienky na svoju činnosť. Pomaly už sa nemáme ani kde stretávať a zasadnutia výboru sme nútení robiť v krčme, alebo zásadné problémy riešiť iba telefonickou komunikáciou. Aj napriek týmto nedostatkom naši členovia veľmi úspešne reprezentovali našu ZO SZCH Dlhé Klčovo na významných chovateľských podujatiach v rámci Slovenska. Prvou príležitosťou bola Oblastná výstava exotického vtáctva 30.9-2.10.2016 v Tovarnom. Tejto výstavy sa úspešne zúčastnili naši dvaja chovatelia Bartolomej Venceľ a Jozef Čajkovič. Venceľ získal na výstavnú andulku zelenú 2.cenu a Čajkovič na kanarika žltého získal 1.cenu, na kanarika červeného 2.cenu a na kanarika achatového 3.cenu. Na miestnej výstave 1.-2.10.2016 v Stuľanoch vystavoval Čajkovič Jozef holuby Košické kotrmeliaky biele na ktoré získal ČC. I.Miestná výstava zvierat 15-16.10.2016 sa konala v Zamutove. Tejto výstavy sa zúčastnil Miloš Jacko, ktorý vystavoval králiky Veľký svelký strieborny a Malé barany divoko sfarbené, holuby Kingy a hydinu Hus labutia šedá. Na holuby a hydinu zíkal veľmi dobré ocenenie a na králiky získal výborné ocenenie a ČC na MaBdiv. V tom istom čase t.j. 15-16.10.2016 sa konala VI. Výstava východoslovenského regiónu v Košiciach, ktorej sa zúčastnil Čajkovič Jozef, kde na holuba Košického kotrmeliaka bieleho získal titul Šampión výstavy a zároveň aj Šampión klubu Košických kotrmeliakov.Ako ďalšia nasledovala XXIX. Zemplínska výstava drobných zvierat a klubová špeciálna výstava Zemplínskych králikov a plymutiek 22.-23.10.2016 v hale ZO SZCH Strážske. Tejto výstavy z našej organizácie sa zúčastnili: Dušan Berec, Andrej Talpas, Miloš Jacko, Bartolomej Venceľ a Ján Petrík. Dušan Berec vystavoval králiky Belgické obry a Novozelandské biele, kde na samicu BOžel oc, 96 b získal ČC. Andrej Talpas vystavoval Zemplínske králiky na ktoré získal veľmi dobré a výborné ohodnotenie. Miloš Jacko vystavoval králiky Veľké svetlé strieborné, kde získal veľmi dobré a výborné ocenenie a na 0.1 MaBdiv ocenený 96 b. získal ČC. Bartolomej Venceľ vystavoval králiky Ohniváky havanovité, kde na 0.1 ocenenú 96,0 b. získal ČC. Ján Petrík vystavoval králiky Slovenské pastelové, Zdrobnené Slovenské pastelové a Modré rexy, kde na 1.0 Rexm oceneného 96 b. získal ČC. Štvrtinu zo všetkých cien zobrali na tejto výstave chovatelia ZO SZCH Dlhé Klčovo o čom svedčí skutočnosť, že títo chovatelia patria aj medzi najlepších nielen v okrese, kraji ale aj na Slovensku. V dňoch 5.-6.11.2016 sa uskutočnila 7. Miestna výstava zvierat v Sečovskej Polianke, ktorej z našej ZO sa zúčastnil Jacko Miloš, kde vystavoval králiky Veľké svetlé strieborné a Male barany divosfarbené a holuby Kingy. Na MaBdiv získal ČC. Najväčším chovateľským sviatkom každý rok býva Celoštátna výstava zvierat. V dňoch 25.-27.11.2016 sa uskutočnila XIX Celoštátna a I.Vyšehradská výstava zvierat na Agrokomplexe v Nitre. Tejto najväčšej výstavy na Slovensku sa zúčastnili naši šiesti chovatelia: Jacko Miloš, Tkač Stanislav, Talpas Andrej, Čajkovič Jozef, Venceľ Bartolomej a Petrík Ján. Jacko Miloš, prvý krát na takejto výstave vystavoval králiky Malý baran divokosfarbený, kde na samca získal výborné ocenenie 95,0 b. Ďalším nováčikom na takejto výstave bol aj Tkač Stanislav, ktorý vystavoval Slovenské pastelové králiky na ktoré získal veľmi dobré ocenenie. Talpas Andrej už je skúsenejším chovateľom a pre neho to bola v poradí tretia celoštátna výstava. Vystavoval králiky Slovenské pastelové s výborným ocenením 95,5-95,0- 95,5-96,0 b zatiaľ jeho najlepšie ocenenie v chovateľskej kariére. Čajkovič Jozef vystavoval holuby Košické kotrmeliaky biele s veľmi dobrým ocenením a hydinu Zdrobnenú Wyandotku strieborno sfarbenú vlnitú s veľmi dobrým a výborným ocenením. Venceľ Bartolomej vystavoval králiky Novozélandské biele s veľmi dobrým a výborným ocenením, Zemplínske s veľmi dobrým a výborným ocenením, na Ohnivákov havanovitých výborne ocenených 95,5-96,0- 95,5-96,0, kde na túto kolekciu ocenenú celkovým počtom 383,0 b. získal titul Majster Slovenskej republiky. Petrík Ján vystavoval králiky Rex modrý s dobrým a výborným ocenením a Slovenské pastelové s výborným ocenením 95,0-95,0- 96,0-96,0 b s celkovým počtom 382,0 bodov na kolekciu získal titul Majster Slovenskej republiky a na samicu ocenenú 96,0 získal titul Šampión Slovenskej republiky. Naša ZO SZCH Dlhé Klčovo sa za posledné tri roky dostala medzi TOP organizácie v králikarskej odbornosti v rámci Slovenského zväzu chovateľov na Slovensku. Naši traja členovia sú organizovaní aj špeciálnych klubových organizáciách v rámci SZCH. Jozef Čajkovič je členom klubu Košických kotrmeliakov, kde dosahuje vynikajúce výsledky a v r.2016 získal titul klubový Šampión. Bartolomej Venceť a Ján Petrík sú zakladajúcimi členmi Klubu zemplínskych králikov, kde obidvaja dosahujú výborné výsledky. Ján Petrík je aj členom Klubu národných plemien a rexov, ktorý na klubovej špeciálke získal titul Majster klubu na kolekciu Rex kuní hnedý, na samicu ocenenú 95,0 b. získal titul Šampiónka klubu a na samca Rexa modrého taktiež titul Šampión klubu. Naši členovia v roku 2016 zaregistrovali celkom 214 ks králikov trinástich plemien Jacko Miloš 7 ks VSs-MaBdiv, Vaš Stanislav  11 ks Oh-Čv-VSs, Talpas Andrej 17 ks Ze-Spa, Čajkovič Jozef 9 ks Oč,  Tkač Stanislav 6 ks Spa, Berec Dušan 20 ks Nb-BO, Venceľ Bartolomej 60 ks Nb-Ze-Oč-Oh, Petrík Ján 84 ks Spa-ZSpa- Ze-ZZe-Rexm- RexKum- RexKuh.

Chcem z tohto miesta poďakovať všetkým našim členom, že sú členmi tohto kolektívu aj keď nie každý môže byť najlepší. Raz sa darí jednému, neskôr sa môže dariť druhému. Ďakujem Vám za to, že ste členmi tejto ZO. Chcel by som veriť, že podmienky pre našu činnosť sa zlepšia. Môže sa však stať aj to, že už na budúci rok už aj s takýmto stretnutím bude problém. Chcem poďakovať aj Obecnému úradu za finančnú pomoc  165,- € na dopravu zvierat na Celoštátnu výstavu do Nitry. Už si nedokážem predstaviť ako a akým spôsobom by sme mohli terajšiu mládež pritiahnuť k chovateľskej činnosti drobných zvierat, respektíve prezentovať svoje odchovy medzi širokou verejnosťou, keď Obecný úrad v Dlhom Klčove a jeho zastupiteľstvo nemá ochotu v tom pomôcť.

Na základe uvedených skutočnosti môžeme hrdo konštatovať, že za posledných niekoľko rokov sme nielen najúspešnejšou ZO SZCH v rámci oblasti, ale môžeme sa porovnávať s najlepšími v rámci celého Slovenska. Malo by nás to tešiť. Áno na jednej strane nás to teší, na druhej strane nás to zarmucuje. To čo nás zarmucuje je postoj vedenia obce ako aj celého obecného zastupiteľstva k činnosti ZO SZCH Dlhé Klčovo.

Vážení priatelia chovatelia dovoľte mi celkom na záver ešte raz Vám všetkým poďakovať za činnosť v roku 2016 a do roku 2017 Vám popriať lásky, blaha, zdravia, šťastia, veľa chovateľských úspechov, pokoj a pohodu v kruhu svojich najbližších. Nech ta sedmička na konci bude naozaj šťastnou. Ďakujem.

 

V Dlhom Klčove 4.2.2017                                                                                                                                         Ján Petrík:

                                                               Tajomník ZO SZCH