Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o činnosti za r. 2015

23. 2. 2016

 

Správa o činnosti ZO SZCH Dlhé Klčovo za rok 2015

 

   Vážení priatelia, milí hostia, stretávame sa znovu po roku, aby sme zhodnotili posledný rok v našej chovateľskej činnosti. Naša ZO SZCH Dlhé Klčovo je momentálne druhou najstaršou organizáciou Slovenského zväzu chovateľov v okrese Vranov nad Topľou. Momentálne v okrese fungujú osem ZO SZCH. Momentálna situácia v chovateľstve na Slovensku je veľmi ťažká a preto viac ako polovica ZO v okrese zanikla, respektíve sa niektoré dve až tri organizácie zlúčili v jednu ZO. Vláda SR sa o poľnohospodárstvo a najmä o chovateľstvo nestará takmer vôbec. Len v porovnaní so susednou Českou republikou pre chovateľov na Slovensku sa dostane iba omrvinka z toho čo dostane Český zväz chovateľov od štátu.

   Aj napriek veľmi ťažkej a finančne náročnej dobe v chovateľstve sa slovenskí chovatelia nestratia. A medzi takýchto patrí aj naša ZO SZCH Dlhé Klčovo o čom svedčia aj skutočne dosiahnuté výsledky. Naša ZO SZCH tak ako po predchádzajúce roky sa venovala štyrom chovateľským odbornostiam. Boli to odbornosti: Exoty, holuby, hydina a králiky.

   Odbornosťou chov exotického vtáctva sa zaoberajú naši traja chovatelia Krivda Róbert, Venceľ Bartolomej a Čajkovič Jozef. Chovom holubov sa venujú Čajkovič Jozef, ktorý dosahuje najlepšie výsledky, Jacko Miloš, Jacko Vladimír a Jakubčín Milan. Chovom hrabavej a vodnej hydiny sa zaoberá väčšina chovateľov našej ZO SZCH, avšak nie všetci sa zúčastňujú výstav. Najlepšie výstavné výsledky dosahujú Čajkovič Jozef a Venceľ Bartolomej. V odbornosti chov králikov môžeme skonštatovať, že naša ZO SZCH Dlhé Klčovo je veľmi silná aj v konkurencií s najlepšími na Slovensku. Medzi úspešných chovateľov v našej ZO SZCH v tejto odbornosti patria: Jacko Miloš, Jacko Vladimír, Berec Dušan, Talpas Andrej, Petrík Ján a Čajkovič Jozef.

   Naši členovia sa pravidelne zúčastňujú rôznych výstav od miestnych, cez oblastné, klubové, celoštátne až po medzinárodné. Miestnej výstavy 15.10.2015 v Jasenove sa zúčastnili naši chovatelia Berec Dušan a Venceľ Bartolomej. Berec Dušan vystavoval králiky Novezélandské biele a Belgické obory divokosfarbené. Venceľ Bartolomej vystavoval králiky Novozélandské biele a Ohniváky čierne. Obidvaja získali za svoje zvieratá výborné ocenenia. Venceľ vystavoval aj hydinu zdrobnenú wyandotku lososovú, zdrobnenú velsumku striebornesfarbenú, zdrobnenú lakenfeldku, zdrobnenú frisku a milflérku striebornokrkú. Na zdrobnenú wyandotku lososovú získal Čestnú cenu. V dňoch 17-18.10.2015 sa uskutočnila V. výstava východoslovenského regiónu na ktorej našu ZO reprezentoval Čajkovič Jozef, ktorý na kolekciu Košických kotrmeliakov získal najvyššie ocenenie Víťaz klubu. Na Zemplínskej výstave 24-25.10.2015 našu ZO reprezentovali: Berec Dušan, ktorý vystavoval králiky Belgický obor divosfarbený a Novozélandský biely, Talpas Andrej vystavoval králiky Zemplínske pastelové a Slovenské pastelové. Ján Petrík vystavoval králiky Holíčsky modrý, Rex kuní modrý a Zemplínsky pastelový. Jacko Vladimír vystavoval králiky Strieborné žlté, kde na samicu ocenenú 96,0 b získal Čestnú cenu. Venceľ Bartolomej vystavoval králiky  Ohniváky čierne a Zemplínske pastelové, hydinu zdrobnenú wyandotku lososovú, zdrobnenú velsumku striebornosfarbenú, zdrobnenú lakenfeldku a Mileflérku striebornokrkú. Na zdrobnenú wyandotku losovú zíslak Čestnú cenu a Mileflerku strebornokrkú taktiež Čestnú cenu. Celkovo na tejto výstave sme dosiahli mnoho výborných ocenení. V dňoch 12.-15.11.2015 sa uskutočnila 28. Európska výstava zvierat vo francúzskych Métach, kde našu ZO SZCH na základe návrhu Ústrednej králikárskej komisie SZCH úspešne reprezentoval Ján Petrík. Aj napriek všetkým ťažkostiam a najmä finančným bola vystavená prvý krát v histórií najnovšia kolekcia národného plemená Slovenský pastelový králik vyšľachtená práve tu v našej ZO SZCH Dlhé Klčovo Jánom Petríkom. Čo sa nečakalo stalo sa. Samec tohto plemená získal ocenenie 96,0 b. a titul Európsky šampión.  Na VI. Miestnej výstave 5.-6.12.2015 v Sečovskej Polianke našu ZO veľmi úspešne reprezentoval Jacko Miloš, ktorý vystavoval králiky a holuby. Na králika Veľkého svetlého strieborného  oceneného 95,5 b získal Čestnú cenu a na králika Malého barana divokého oceneného 95,0 b taktiež získal Čestnú cenu.  Na Celoštátnej výstave12.-13.12.2015 našu ZO SZCH Dlhé Klčovo veľmi úspešne reprezentovali naši králikári Berec Dušan, Jacko Vladimír, Petrík Ján, Talpas Andrej, Venceľ Bartolomej a Čajkovič Jozef.  Berec Dušan vystavoval Novozélandské biele, Jacko Vladimír Strieborné žlté, Petrík Ján Holíčské modré a Slovenské pastelové, Talpas Andrej Slovenské pastelové, Venceľ Bartolomej Ohniváky čierne a Zemplínske pastelové a Čajkovič Jozef Ohniváky čierne. O tom, že nás veľmi úspešne reprezentovali svedčia dosiahnuté výsledky. Talpas Andrej získal na samca Slovenského pastelového oceneného 95,0 b. titul Šampión SR,  Venceľ Bartolomej získal na samca Zemplínskeho pastelového oceneného 95,5 b titul Šampión SR a na kolekciu Zemplínskych ocenenú 381,5 b. titul Majster SR. Čajkovič Jozef získal na samicu Ohnivák čierny ocenenú 95,5 b titul Šampión SR a na kolekciu tohto plemená ocenenú 380,0 b titul Majster SR. V štyridsaťtriročnej histórií našej ZO SZCH Dlhé Klčovo sú to najlepšie výsledky aké kedy sme dosiahli. Získať tri tituly Šampióna SR, dva tituly Majstra SR a titul Európsky šampión v jednej odbornosti, to sa nepodarí hoci komu, čiže aj z tohto hľadiska musíme uznať, že v odbornosti chov králikov patríme k najlepším na Slovensku a nedáme sa zahambiť ani na Európskych výstavách. Ako bonus k týmto úspechom treba ešte pridať úspech Venceľa Bartolomeja v klubovej činnosti, ktorý v klube Zemplínskych králikov získal titul  Majster klubu a Najlepší chovateľ klubu

    Ako vidíme dosiahnuté výsledky nás tešia, avšak sú aj veci, ktoré nás zarmucujú a pomyselne nám berú vietor z plachiet. Takouto vecou je aj skutočnosť nezáujmu Obecného zastupiteľstva v Dlhom Klčove pomôcť rozvoju chovateľstva v našej obci. Sme organizáciou s najväčšími úspechmi v prezentácií dobrého mena obce Dlhé Klčovo, ale na druhej strane patríme k tým, ktorí musia prosiť, aby sme mohli urobiť členskú schôdzu vtedy, kedy to potrebujeme a kedy nám to vyhovuje. Nemáme vytvorené adekvátne podmienky na svoju činnosť oproti iným spoločenským organizáciám, ktoré sú obcou finančne zvýhodňované. Dňa 29.1.2015 sme dali žiadosť na Obecné zastupiteľstvo Dlhé Klčovo o pomoc pri riešení chovateľského areálu a finančnú výpomoc na zakúpenie časti výstavných klietok. Po trištvrť roku sme dostali odpoveď, že nám bola finančnou komisiou schválená čiastka 165,-€. Ďakujeme aj za to, lebo každé euro je dobré, ale nám išlo o niečo iné. Škoda, že niektorí členovia zastupiteľstva nerozumejú tomu čo čítajú.  Chceme veriť, že to bolo iba nedorozumenie a finančné prostriedky z obecného rozpočtu sa dostanú i tým, ktorý si to tiež zaslúžia.

   Výbor ZO SZCH vo svojom pláne činnosti na r. 2016 má jeden najdôležitejší bod a to vytvorenie chovateľského areálu, aby sme mohli ešte viac rozvíjať svoju činnosť a ukázať aj ostatným obyvateľom v našej obci čo je to chovateľstvo a práca so zvieratami. Väčšinou sme už starší chovatelia a preto chceme k chovateľstvu dostať aj mládež, aby pokračovala v našich šľapajach. Chovateľstvo nie je len o kŕmení zvierat a čistení, chovateľstvo je hlavne o vzťahu človek a zviera a zároveň aj o vzťahu človek a človek. Chceme ukázať, že so zvieratami sa dá žiť kultúrne aj športovo. Treba však na to podmienky. Ani futbal sa už teraz nehrá hocikde na lúke.

   Vážení priatelia, záverom by som sa chcel úprimne všetkým poďakovať za činnosť v roku 2015 a o nielen tým, ktorým sa darilo, ale aj tým ktorým sa darilo menej, ale boli súčasťou kolektívu za ktorý sa nemusíme hambiť.

    V novom roku 2016 dovoľte mi, aby som Vám poprial najmä veľa chovatelských úspechov,  veľa šťastia , pevné zdravie, pokoj a pohodu v kruhu svojin rodin a priateľov.

 

                                                                                              Ján Petrík v.r.

                                                                                              Tajomník ZO SZCH:

V Dlhom Klčove :  23.1.2016